Skip to main content

Garantieregeling voor bedrijven

Horeca Flash

Geachte lid,
Beste ondernemer,

Graag houden we u op hoogte van nieuwe maatregelen die de federale regering heeft genomen om de economische schade van het coronavirus in te perken.

Horeca Vlaanderen is tevreden met deze maatregelen, want pleitte er hard voor de afgelopen week.

De federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector slaan de handen in elkaar om de kredietverlening aan zelfstandigen en bedrijven in stand te houden.

 Deze overeenkomst bestaat uit twee pijlers:

  1. De financiële sector engageert zich om levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis uitstel van betaling te geven tot en met 30 september 2020 zonder aanrekening van kosten.
  2. De federale overheid zal een garantieregeling activeren voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden, die banken verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen. Op deze manier houden we de financiering aan de economie in stand.

Wij raden u dus zeker aan om direct contact op te nemen met uw financiële instelling om te zien wat voor u en uw onderneming mogelijk is onder deze maatregelen. Signaleer ons eventuele problemen zodat we deze kunnen aankaarten!

Wij blijven verder ijveren voor uw belangen en houden u op de hoogte als we meer informatie hebben.

#samensterk

#elkeeurotelt

Met vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen