Skip to main content

Informatie premies en exitstrategie

Geachte lid,

Beste ondernemer,

Vanuit het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) mochten wij een aantal antwoorden ontvangen op veelgestelde vragen in verband met de hinderpremie (4000 euro) en de compensatiepremie (3000 euro).

Wanneer wordt de hinderpremie van 160 euro per dag uitbetaald?

VLAIO start vanaf 19 april met de uitbetalingen van de dagpremies voor de periode van 6 t.e.m. 19 april. De daaropvolgende periode wordt betaald vanaf 3 mei. Hiervoor dient geen nieuwe aanvraag worden ingediend. 

Is de corona-hinderpremie belastbaar?

De corona-hinderpremie is belastingvrij.

Toekenning hinderpremie per vestiging: interpretatie “voltijds personeelslid”

De premie wordt toegekend per vestiging voor zover in die vestiging minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is (of meerdere deeltijdsen die samen het equivalent zijn van één VTE). VLAIO bevestigt dat het gaat om 1 VTE en geen voltijdse “kop/persoon”. Het kan met andere woorden ook 0,5 VTE + 0,5 VTE of 0,7 + 0,3, VTE, enzovoort.

Stand van zaken Compensatiepremie (bij niet-verplichte sluiting)

VLAIO streeft ernaar om de digitale aanvraagmodule tegen 1 mei online te zetten. Alle tot nu toe beschikbare informatie over de compensatiepremie vind je hier:  https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-compensatiepremie

Hou dus zeker deze website in het oog.

Verdere vragen

Over verdere vragen (zoals de looptijd van de premies of de geschatte openingsdatum van horeca enz.) kunnen wij momenteel nog geen antwoord bieden. Wij kennen de vragen die leven op het terrein en werken er elke dag aan om voor u duidelijkheid te verschaffen over de openstaande vragen. Horeca Vlaanderen treedt in overleg met de Exitgroep om de belangen van de sector zo goed als mogelijk te vertegenwoordigen en zo snel als mogelijk duidelijkheid te vragen. 

Met vriendelijke groet,
Horeca Vlaanderen